Välkomna

Hitta oss

Kiropraktorerna

Första besöket

Behandlingen

Om kiropraktik

Straighten Up Sweden

Utbildningen

Länkar

Kontakta Oss

Pris

Första besöket

Vid första besöket finns det självklart ingen journal på dig, kiropraktorn vet överhuvudtaget inte särskilt mycket om dig och dina problem. Första steget är därför att få veta lite mer om dig och dina bekymmer.


När vi påbörjar en journal, blir det en mängd frågor. Inte för att vi är särskilt nyfikna, men för att få veta praktiska detaljer som adress, personnummer och dylikt, samt för att redan då få en uppfattning om vad som är grunden till ditt problem.


Hur länge har du känt av problemet? Hände något speciellt när det började? Var gör det ont, och hur? Hur känns det t ex när du sitter, ligger, stiger ur bilen?


Också ditt förflutna har ett visst intresse. Har du haft/har några allvarliga sjukdomar, har du brutit några ben i kroppen, tar du någon medicin?


Självklart har vi, som alla andra inom vården, tystnadsplikt.


Från 1 januari 2011 föras journalen på dator.

Den nya Europeiska dataskyddsförordningen , GDPR, börjar gälla den 25 maj 2018. Som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har vi en skyldighet att föra en patientjournal om dig, som kan innehålla vissa uppgifter t.ex. om din hälsa. Patientjournalen omfattas självklart av sekretess och sparas i skyddat format, oåtkomligt för andra. Vi lämnar inte ut uppgifter om dig eller dina besök hos oss utan ditt skriftligt godkännande. Enligt lag kan vi inte använda e-mail för att kommunicera med dig angående din hälsa. Sådana förfrågningar kommer därför att besvaras på telefon.

Nästa