Välkomna

Hitta oss

Kiropraktorerna

Första besöket

Behandlingen

Om kiropraktik

Straighten Up Sweden

Utbildningen

Länkar

Kontakta Oss

Pris

Utbildningen

Idag finns utbildning för kiropraktorer på skolor, högskolor och universitet i USA, Canada, England, Frankrike, Australien och Danmark, som är ackrediterade av European Council on Chiropractic Education.


De flesta skolor har byggt upp utbildningen i tre steg.


I det första, lite mer allmänna steget, lär man sig det mer grundläggande som anatomi, fysiologi och biokemi. I Danmark är denna del av utbildningen gemensam med läkarna, både av praktiska skäl och för att skapa mer kontaktytor mellan de två facken.


Andra steget är mer inriktat mot kiropraktiken. Det bygger vidare på grundutbildningen med t ex patologi och farmakologi, nivåanpassad till framtida behov - det är ju inte avgörande för en kiropraktor att kunna identifiera en basalcellstumör i mikroskop. Under detta steg läggs också allt mera vikt på de kiropraktiska delarna, både teoretiskt och praktiskt. Andra områden som fördjupas är t ex radiologi och radiografi, vilket kiropraktorn har mer behov av än läkaren. I slutet av detta steg ingår i Danmark att praktisera som kiropraktor (med handledare) på privat klinik samt även på en särskild tvärfacklig ryggavdelning på sjukhus.


Det sista, tredje steget, är efter avslutad examen, då man under ett praktikår arbetar som anställd kiropraktor, självständigt men med möjlighet att få hjälp och vägledning.


Först efter detta år blir man legitimerad och kan arbeta fullt ut "på egen hand".


Men för att man har gått igenom utbildningen är man inte färdigutbildad. Det kommer hela tiden nyheter, ny forskning och nya rön dyker upp. Därför är det mycket viktigt att hela tiden följa med genom facktidningar, kurser och vidareutbildning.